Logopedie opstarten verloopt in 4 stappen.

 

Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende stappen.

 

 

 

STAP 1: aanmelding

STAP 2:
intake

STAP 3:
onderzoek 

STAP 4:
 therapie

U maakt telefonisch of via mail een afspraak bij ons in de praktijk. 

Tijdens het gesprek worden de voorgeschiedenis, de hulpvraag en de bezorgdheden besproken. Wanneer uit dit gesprek blijkt dat therapie effectief nodig is of nuttig kan zijn, verwijzen wij u door naar een specialist of huisarts om een voorschrift voor logopedisch bilan. Dit voorschrift is nodig om terugbetaling bij de mutualiteit te verkrijgen. 

Wanneer we het voorschrift opnieuw ontvangen, kan er een afspraak gemaakt worden voor het logopedisch onderzoek.

Nadien maken wij een logopedisch verslag op en vragen we om opnieuw naar de specialist te gaan voor het voorschrift voor logopedische revalidatie.

Na ontvangst van het voorschrift wordt dit en het logopedisch bilan opgestuurd naar de mutualiteit. Wanneer we de goedkeuring ontvangen, kan de logopedie eindelijk van start gaan!
Er wordt telkens een vast moment afgesproken waarop de logopedie kan doorgaan. Deze kan doorgaan op school, in de praktijk of bij u thuis. De frequentie en de duur van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag.