Logopedie Frauke Verschatse

Problematiek

Onderstaande stoornissen worden zowel onderzocht als behandeld binnen deze praktijk, zowel bij kinderen als (jong)volwassenen:

 • Vertraagde taalontwikkelingen of taalstoornissen
 • Articulatiestoornissen
 • Leerstoornissen
  • rekenen
  • spelling
  • lezen
 • Neurologische stoornissen
  • afasie
  • dysartrie
  • apraxie
 • Stemstoornissen (specialisatie)

Er kunnen typlessen (Typ10) gegeven worden aan geïnteresseerden.

Werking

Logopedie opstarten verloopt in 4 stappen.
Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende stappen.

Tarieven

Hieronder bieden we een overzicht van de tarieven per soort prestatie.
Alsook de details voor een gewone terugbetaling en een verhoogde terugbetaling.


€42,75


€35,25

€7,50


€39,75

€3,00


€51,50


€40,50

€11,00


€47

€4,50


€36,14


€30,64

€5,50


€34,14

€2,00


€34,91


€28,91

€6,00


€32,91

€2,00


€72,58


€61,58

€11,00


€68,08

€4,50

Wie ben ik?

Mijn naam is Frauke Verschatse.

Ik ben opgegroeid in Bavikhove waarna ik later verhuisde naar Kortrijk.
In 2020 ben ik verhuisd naar Woumen (Diksmuide) aangezien ik de liefde van mijn leven volgde.
Wij hebben samen 1 zoon, Kobe. In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden en familie.
Daarnaast ga ik ook graag tennissen en zwemmen.

Ik studeerde aan de Arteveldehogeschool in Gent.
Tijdens de opleiding deed ik ervaring op in een revalidatiecentrum, op een school en in enkele zelfstandige praktijken. In 2012 studeerde ik af.

Na mijn studie mocht ik onmiddellijk beginnen werken in 2 zelfstandige praktijken.
Deze kon ik perfect combineren aangezien ik 2 dagen in de ene praktijk werkte en 3 dagen in de andere.
Uiteindelijk had ik ook de kans om 1 van de 2 praktijken over te nemen
waardoor ik deze kans met mijn 2 handen greep.
Na 6 jaar heb ik de praktijk opnieuw overgelaten omwille van een verhuis van Kortrijk naar Diksmuide.

Sinds augustus 2019 werk ik in een woonzorgcentrum in Koksijde.
Daarnaast heb ik een logopedische praktijk in Woumen opgebouwd.
De combinatie van deze 2 jobs maakt het voor mij heel aangenaam en leerrijk.

Gedurende het academiejaar 2018-2019 volgde ik een specialisatie voor stemstoornissen aan Thomas More in Antwerpen.

Ikzelf vind het belangrijk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en veranderingen binnen de logopedie. Daarom volg ik regelmatig bijscholingen en ben ik lid van ‘de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten’ (de VVL),
onze wettelijk erkende beroepsvereniging.
Daarnaast volgt er jaarlijks een studente ‘logopedie’ (van de Arteveldehogeschool) stage in de praktijk.
Op die manier hoop ik om van mijn toekomstige collega’s bij te leren.

Nieuws

Logopedie Frauke Verschatse is altijd op zoek naar nieuwe manieren om onze diensten te verbeteren. Daarom delen we nieuws en informatie over onze praktijk via een Instagram-pagina.

Volg ons op Instagram om op de hoogte te blijven van onze nieuwste ontwikkelingen!

Bekijk hieronder onze recentste updates!

Klik op de Instagram-posts voor meer detail.

Locatie

De praktijk bevindt zich op het gelijkvloers en is dus toegankelijk voor iedereen.
Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk om logopedie te geven op huisbezoek en op school.

Voor verdere informatie mag u me steeds contacteren (zie ‘Contact‘).

Praktijk Woumen

Kerkhofstraat 35
8600 Diksmuide (Woumen)

Contact

Kerkhofstraat 35
8600 Woumen (Diksmuide)
Tel.: 0478/30.77.90
E-mail: frauke.verschatse@gmail.com
  Privacy

  Beste
   

  Vanaf 25 mei 2018 treedt er voor logopedisten een nieuwe wet in voege, namelijk GDPR (General Data Protection Regulation). In het Nederlands is dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het is een Europese wettekst die alle bestaande regelgeving over het verwerken van persoonsgegevens in de verschillende EU-lidstaten harmoniseert. 

  Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou die informatie.
   

  Welke gegevens verzamelen we over jou?  

  We verzamelen volgende gegevens over jou:

  –       Identificatiegegevens 

  –       Ziekenfonds

  –       Rijksregisternummer

  –       Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling,…)

  –       Eventueel gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de logopedische behandeling

  –       Gegevens over opleiding en vorming

  –       Geluids- of beeldopname

  –       Eventueel financiële gegevens
   

  Waarom verzamelen we die gegevens?

  We verzamelen deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen, om onze logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan jou) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen. 

  De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en ons als logopedist bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. 

  Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je logopedische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen.

  Wanneer we gegevens van jou verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.
   

  Worden de gegevens met anderen gedeeld?
  De gegevens die we van en over jou hebben, vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals: 

  –       Indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, het CLB,…)

  –       Indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit)

  –       Voor de opvolging en afhandeling van eventuele klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden,…)

  –       Wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in),…)
   
   Hoe lang worden jouw gegevens bewaard? 

  We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we je gegevens 30 jaar zullen bewaren.
   

  Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen op de gegevens die we van jou bewaren?

  Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren. 

  Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou bewaren. Indien je je patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je het steeds vragen aan ons. 

  Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren. 

  Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op de grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.

  Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
   

  Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

  De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het logopedisch patiëntendossier is:

  Frauke Verschatse
  Kerkhofstraat 35
  8600 Woumen (Diksmuide)

  Indien je vragen of opmerkingen hebt, mag je ons altijd contacteren. 

  frauke.verschatse@gmail.com 

  0478/30.77.90